Zavolejte nám: +420 603 529 831

Zavolejte nám: +420 603 529 831

Kompostárna Hlučín

Tradice od roku 1994

Zajistíme odvoz a likvidaci bioodpadu nejen v okresech Ostrava, Opava.

Likvidací odpadů se zabýváme již od roku 1997, kdy jsme vybudovali první objekt a uvedli do provozu Kompostárnu Jasénky v Hlučíně. V roce 2005 jsme zakoupili objekt bývalého polního hnojiště a rekolaudovali na Kompostárnu Markvartovice. Od roku 2012 je tento objekt připojen na naši kořenovou čistírnu. V současné době provádíme rozšíření této kompostárny, abychom stačili plně reagovat na potřeby našich klientů.

Gras Servis

  • zahradnické služby
  • úpravy terénu
  • likvidace bioodpadu

Napište nám:

Prodej štěpky

Zabýváme se výrobou a prodejem štěpky a dřevité kůry.

Pro více informací nás kontaktujte na tel.: +420 603 529 831.

Likvidace biologických odpadů

Přehled druhů odpadu, které lze v zařízení ukládat dle vyhlášky č. 381/2001 Sb.

02 01 03 Odpad rostlinných pletiv
02 01 06 Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku
02 01 07 Odpady z lesnictví
02 03 01 Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace
02 06 01 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
03 01 01 Odpadní kůra a korek
03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04
03 03 01 Odpadní kůra a dřevo
19 05 03 Kompost nevyhovující jakosti
19 08 01 Shrabky z česlí
19 08 02 Odpady z lapáků písku
19 08 05 Kaly z čištění komunálních odpadních vod
19 08 09 Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky
20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad
20 02 02 Zemina a kameny
20 03 04 Kal ze septiků a žump
20 03 06 Odpad z čištění kanalizace

Odvoz septiků a žump

    • likvidace tekutých odpadů
    • odvážíme odpady z žump, septiků i lapolů vlastním fekálním vozem na základě telefonní objednávky